Publikációink

Vargyas Péter: From Elephantine to Babylon. Selected Studies of Péter Vargyas on Ancient Near Eastern Economy, edited by Zoltán Csabai, Pécs: University of Pécs, Department of Ancient History; Budapest: L'Harmattan, 2010. (Ancient near Eastern and Mediterranean Studies vol. 1. Series editors: Zoltán Csabai, Tibor Grüll) pp.303, ISBN 978-963-236-310-3 (Price: 6000 Ft, 20 EUR)

The series Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies (ANEMS), issued by the Department of Ancient History, the University of Pécs, will be devoted to questions of social, economic, and cultural connections between the Ancient Near East and the Mediterranean, from the beginnings of the mankind down to the Islamic expansion. ANEMS will attempt to approach its subject matter from the most varied point of use, embracing historical, linguistic, and archaeological disciplines alike, covering all the areas and historical periods of the Ancient Near East (including Ancient Egypt), and the Mediterranean.

Vargyas Péter: A pénz története Babilóniában a pénzverés előtt és után, szerk. Csabai Zoltán, Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék; Budapest: L'Harmattan, 2010. (Ókor-Történet-Írás 1. Sorozatszerkesztő: Csabai Zoltán) pp. 344, ISBN 978-963-236-299-1 (Ára: 3500 Ft)

A Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszéke Ókor-Történet-Írás című sorozatának első kötetét tartja kezében az Olvasó. Ezennel útjára bocsájtott sorozatunk célja, hogy az utóbbi évtizedek kutatásai nyomán egyre színpompásabb képekben kirajzolódó antik világot közelebb hozzuk magyar nyelvű olvasóinkhoz. Mindenekelőtt olyan köteteket kívánunk közreadni benne, amelyek - a politikatörténet változásainak taglalása helyett - az ókori népek kultúrájára, gazdaság- é társadalomtörténetére, vallására vetnek új fényt.

Sorozatunkat nem is kezdhettük volna méltóbban, mint Vargyas Péter akadémiai doktori disszertációjának a közreadásával. A közelmúltban tragikusan elhunyt nemzetközi hírű szerző gazdaságtörténeti kutatásai során az Ókori Kelet egészét vette vizsgálat alá. Első tanulmányaiban Ugarit társadalmának és kereskedelmi rendszerének a kérdéseit feszegette, majd érdeklődése Babilónia ártörténete felé fordult. Kutatói pályájának utolsó éveiben főként az ókori Kelet pénzhasználata, pénztörténete, a keleti civilizációk gazdasági mentalitásának problémái foglalkoztatták.

E munkájában elsősorban az ókori Babilónia pénztörténetével foglalkozik, beágyazva azt a teljes Ókori Kelet gazdaság- és pénztörténetébe. A magyar és nemzetközi szakirodalomban egyaránt hiánypótló könyvet kézbe véve az Olvasó az ókori Babilónia gazdaságtörténetének számos eddig ismeretlen részletébe nyerhet betekintést. A fejezetek igalmas fordulatokkal mindenekelőtt arra a kérdésre keresik a választ, hogy volt-e vagy nem pénz a pénzverés "megszületése" előtt Mezopotámiában? Egyáltalán beszélhetünk-e pénzről az ókori keleti civilizációk körében? Kereshetjük-e a lüd és a görög pénzverés előzményeit az Ókori Keleten? (Csabai Zoltán)

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode