GAZDASÁGTÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT

Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport
Küldetésnyilatkozat

Mi, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézetén belül működő Ókortörténeti Tanszék oktatói, kinyilvánítjuk, hogy hivatalos formában szeretnénk létrehozni egy Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoportot (a továbbiakban: kutatócsoport), melynek fő célja, hogy a néhai tanszékvezetőnk, Vargyas Péter (1950–2009) által megkezdett, világszínvonalú gazdaságtörténeti kutatásokat folytassunk, lehetőség szerint az ókor valamennyi általunk oktatott területén. A kutatócsoport működésével kapcsolatban az alábbiakat határoztuk el:

(1) A kutatócsoport székhelye: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék. (Postacím: 2472 Pécs, Rókus u. 2.)

(2) A kutatócsoport nemcsak egyetemünk oktatói, hanem bármely haza és külföldi felsőoktatási intézmény oktatói, kutatói és hallgatói előtt nyitva áll. Az alapítókat és a kutatásban/oktatásban elévülhetetlen érdemeket szerzett kollégákat szenior tagság illeti meg.

(3) A kutatócsoport kétévente konferenciát rendez. Ezeket a konferenciákat az I. Ókori Történeti Földrajzi Konferencia (Pécs, 2011. szeptember) folytatásának tekintjük, amely a továbbiakban (is) nyitott mindenféle ókori gazdaságtörténeti téma előtt.

(4) A kutatócsoport szenior tagjai lehetőleg rendelkezzenek önálló kutatási területekkel az ókori történelem bármely időszakában. Az egyes korszakok kutatói külön szekciókat alkothatnak a kutatócsoporton belül. A megalakulás pillanatában Ókori Kelet és Róma szekció működik, de bármely más időszak/terület előtt is nyitottak vagyunk.

(5) A kutatások finanszírozását hazai vagy külföldi pályázatokból kellene fedezni. A pályázatok felkutatásához és elkészítéséhez a kutatócsoport tagjai egymásnak segítséget nyújthatnak.

(6) A kutatócsoport tagjai vállalják, hogy rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi konferenciákon, ahol beszámolnak kutatási tevékenységükről.

(7) A kutatócsoport tagjai vállalják, hogy eredményeiket publikálják hazai és/vagy külföldi szakfolyóiratokban. Ugyancsak fontosnak tartjuk a tudományterületünk egészét népszerűsítő cikkek, tanulmányok, könyvek megjelentetését.

(8) A kutatócsoporthoz tartozó egyetemi/főiskolai oktatók munkájuk során is népszerűsítik az ókori gazdaságtörténetet: ebben a témában szemináriumokat/előadásokat hirdetnek; olvastatják a magyar és idegen nyelvű szakirodalmat; kutatásaikba lehetőség szerint bevonják a hallgatókat.

(9) A kutatócsoport rendelkezik két könyvsorozattal, melyek közül az egyik magyar, a másik angol (vagy német, francia) nyelven jelenik meg. Az idegen nyelvű sorozat címe: Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies (szerk. Csabai Zoltán és Grüll Tibor), a magyar nyelvűé: Ókor–Történet–Írás (szerk. Csabai Zoltán). Természetesen a kutatócsoport tagjai nem kötelezhetők arra, hogy ezekben a sorozatokban publikáljanak, de minden ilyen szándékot örömmel fogadnak a két sorozat szerkesztői.

(10) A kutatócsoport partnere kíván lenni az Oxfordban működő Roman Economy Research Project-nek (vez. Andrew Wilson) és a Historisches Institut der Universität Stuttgart-nak (vez. Peter Scholz), amely háromévente rendezi meg a multidiszciplináris Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums konferenciát.

 

Kelt, Pécs, 2013. január 9.

Csabai Zoltán, PhD, egyetemi ajunktus (Pécsi Tudományegyetem), alapító tag

Grüll Tibor, PhD, habil. egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem), alapító tag

 

A kutatócsoport további tagjai:

Buhály Attila, PhD, főiskolai docens (Nyíregyházi Főiskola, Tanárképző Intézet)

Hárshegyi Piroska, PhD hallgató, régész (Aquincum Múzeum)

Láng Orsolya, PhD, vezető régész (Aquincum Múzeum)

Nagy Alexandra, régész (Aquincum Múzeum)

Nemes Zoltán, PhD CSc, egyetemi docens (Debreceni Tudományegyetem)

Németh György, DSc PhD, tszv., egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Szántó Zsuzsanna, PhD hallgató (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Vér Ádám, PhD, tudományos segédmunkatárs (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Vilmos László, PhD, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem)

 

A kutatócsoport létesítését a PTE BTK 898/2013. (I. 30.) sz. kari tanácsi határozata jóváhagyta. <A dokumentumot ide kattintva lehet megtekinteni.>

Az oldal története

A weboldalt 2013 szeptemberében hoztuk létre abból a célból, hogy a Küldetésnyilatkozatunkban foglalt céloknak (pl. az ókori gazdaságtörténeti kurzusok segítése a felsőoktatásban) könnyebben tudjunk eleget tenni. A honlap működtetéséhez várjuk a közreműködő kollégák, hallgatók segítségét. Bár weboldalunk címe magyar nyelvű, egyaránt várunk magyar és angol (esetleg német, francia) nyelven írt anyagokat is, főként az Újdonságok és a Recenziók topikba.

© 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode